Prematüre Aşı Takvimi

Prematüre Aşı Takvimi

 

Doğum ağırlıklarına ve gebelik yaşlarına bakılmaksızın ( Hepatit B ve BCG aşısı hariç) zamanında doğmuş bebeklerle aynı zamanda ve aynı programa göre aşılanmalıdır.

Prematüre bebeklere aşı dozları tam verilir, aşı dozları bölünmez.

Prematüre bebeklerde aşılanma takvim yaşına göre yapılır. Bebek klinik olarak iyi ve kilo alımı mevcut ise takvim yaşı 60 gün olunca aşılamalar başlanır.

 

Prematüre aşı takvimine göre bebeklere BCG aşısı

34 haftadan sonra doğan bebeklerde aşılar kronolijk yaşa göre yapılır.

 

34 haftadan önce doğan bebekler doğumdan sonra gebelik haftası 34. haftayı doldurduktan sonra ve takvim yaşı en az 2 ay olduktan sonra ve 2000 gr olduktan sonra uygulanır

Hepatit B aşısı

Yeni doğanlar  ilk 24 saat içinde ilk hepatit B aşı dozunu almalıdırlar . Tıbbi ya da başka bir sebeple doğumda aşı yaptırmamış olan yenidoğanların ilk dozlarını mümkün olan en kısa sürede almaları ve 3 dozu da önerilen aralıklarla tamamlamaları gerekir.

 

Hamile bir kadın rutin doğum öncesi tarama sırasında veya doğum sırasında Hepatit B için pozitif çıkarsa, çocuğunun doğumundan sonraki 12 saat içinde ilk hepatit B aşısı dozunu alması gerekir.

2000 gram  üzeri doğum ağırlığına sahip tıbbi olarak stabil tüm prematüre bebeklerde aşı takvimi tam süreli bebeklerdeki gibi olmasını ve önerilen aşı takvimine göre ilk hepatit B aşı dozunu almasını önerir.

 

 

Doğum Ağırlığı 2000 gr Altında İse Hepatit B Aşısı Nasıl Yapılmalıdır?

Annede Hepatit Taşıyıcılığı Yoksa (Anne HBsAg Negatif ise)

  1. doz 1 aylık olunca ve ya taburculukta yapılmalıdır. 2. doz 1. dozdan 1 ay sonra, 3. doz 1. dozdan 6 ay sonra yapılmalıdır.

 

Annede Hepatit Taşıyıcılığı Varsa (Anne HBsAg Pozitif ise)

1.doz hepatit B aşısı ilk 12 saat içinde yapılır, ve bebeğe ilk 12 saat içinde hepatit B immünoglobulin yapılır.  Bebek 2000 gr altı olduğu için doğumda yapılan bu doz aşı şeması içinde sayılmaz, bebek 2. doz 1. ayın sonunda, 3. doz 2. ayın sonunda ve 4. dozda 7.ayın sonunda yapılır.

 

Bebeğe ayrıca 9 -15. aylarda antiHBS ve HBs Ag testleri yapılmalıdır.

 

 

 

Randevu Al